http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Acts in afrikaans

Acts | South African Government
en (Acts 15:29) Beyond that, when it comes to fractions of any of the primary components, each Christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself. jw2019 af En as dit by fraksies van enige van die primêre komponente kom, moet elke Christen, nadat hy sorgvuldig en biddend daaroor nagedink het, self ’n
Afrikaans Audio Bible Acts : FAITH COMES BY HEARING : Free acts in afrikaans
Afrikaans - isiNdebele - isiXhosa - isiZulu - Sepedi - Sesotho - Tshivenda - Xitsonga. Domicile Act, 1992 (Act 3 of 1992) Eng. Drugs and Drug Trafficking Act, 1992 (Act 140 of 1992) Eng . Enforcement of Foreign Civil Judgments Act, 1988 (Act 32 of 1988) Eng
Google Translate
Googles free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.
Afrikaans - Wikipedia acts in afrikaans
GOVERNMENT GAZETTE, 26 November 2013 No. 37067 3 Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 Wet No. 4 van 2013 ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA: []Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui skrappings uit bestaande verordeninge aan.
Google Translate acts in afrikaans
Googles free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages.
Acts of the Apostles - translation - English-Afrikaans
Afrikaans Bible: Acts. 1:1 Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. 1:2 tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het;. 1:3 aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge
How to say acts in Afrikaans - WordHippo acts in afrikaans
Afrikaans (UK: / ˌ æ f r ɪ ˈ k ɑː n s /, US: / ˌ ɑː f-/) is a West Germanic language spoken in South Africa, Namibia and, to a lesser extent, Botswana, Zambia and Zimbabwe.It evolved from the Dutch vernacular of Holland (Hollandic dialect) spoken by the Dutch settlers in South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century.
ACTS in Afrika, C/O P.O. BOX PL 81, LEGON, Accra (2020)
Handelinge van die apostels 3:19 - Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, (translation: Afrikaans 1953)
Afrikaan: Here Are 10 Facts That Make You An Afrikaner
Afrikaans Audio Bible Acts by FAITH COMES BY HEARING. Topics Afrikaans Audio Bible, Afrikaans Holy Bible, Afrikaans Bible, Afrikaans Bible Acts, Heilige Bybel, Bybel. Afrikaans Audio Bible Acts. Addeddate 2016-10-22 04:56:24 External_metadata_update 2019-04-11T03:46:10Z Identifier afrikaansbibleacts
Book of Acts - Read, Study Bible Verses Online
This would allow for the writing of Acts c. 70 or even later. Recipient. The recipient of the book, Theophilus, is the same person addressed in the first volume, the Gospel of Luke (see Introduction to Luke: Recipient and Purpose). Importance. The book of Acts provides a bridge for the writings of the NT.
Handelinge van die apostels 3:19 (Afrikaans 1953)
Need to translate "acts" to Afrikaans? Heres how you say it.
ACTS definitie: Afrikaans centrum voor technologie … acts in afrikaans
Contextual translation of "bybel book acts" into Afrikaans. Human translations with examples: peter, sinode, afrikaans, handelinge, bybel boek mark, bybel boek dade.