http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Afrikaans huistaal graad 11 vraestel 1

GRAAD 11 NOVEMBER 2018 AFRIKAANS HUISTAAL V1
GRAAD 11 NOVEMBER 2018 AFRIKAANS HUISTAAL V1 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. *IAFRHL1* 2 AFRIKAANS HUISTAAL V1 (EC/NOVEMBER 2018) Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. …
Graad 11, November 2018: Afrikaans Huistaal, … afrikaans huistaal graad 11 vraestel 1
GRAAD 11 NOVEMBER 2018 AFRIKAANS HUISTAAL V1 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. *IAFRHL1* 2 AFRIKAANS HUISTAAL V1 (EC/NOVEMBER 2018) Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. …
GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 - Afrikaans…
AFRIKAANS HT GRAAD 11 Hierdie vraestel bestaan uit 12bladsye. GOO JOHANNESBURG GROEP AFRIKAANS HUISTAAL NOVEMBER 2011 VRAESTEL1 GRAAO 11 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 3. Beantwoord AL die vrae. 4. …
Afrikaans Huistaal | WCED ePortal
GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans Huistaal/V3 2 DBE/November 2017 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . INSTRUKSIES EN INLIGTING . 1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: AFDELING A: Opstel (50) AFDELING B: Langer Transaksionele Tekste (2 x 25) (50) 2. Beantwoord EEN vraag in AFDELING A en TWEE vrae in AFDELING B. 3. Skryf in die taal waarin jy geassesseer …
Huistaal GRAAD 11 TAAK 11.1: VRAESTEL 1 - afrikaans.com
Huistaal GRAAD 11 TAAK 11.1: VRAESTEL 1 Deur: Hanneke Basson, Hoër Meisieskool Herschel TYD: 2 UUR PUNTE: 70 ALGEMENE INSTRUKSIES EN INLIGTING: 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings, naamlik: AFDELING A: LEESBEGRIP (30) AFDELING B: OPSOMMING (10) AFDELING C: TAAL (30) 2. Beantwoord AL die vrae. 3. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 4. Voorgestelde …
AFRIKAANS HUISTAAL V1 - PDF Free Download
1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRHL.1 AFRIKAANS HUISTAAL V1 NOVEMBER 2009 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye. OGGENDSESSIE. 2 Afrikaans Huistaal/V1 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. Lees ALLE instruksies …
taalarsenaal afrikaans huistaal graad 11 vraestel 1
GRAAD 11 NOVEMBER 2016 AFRIKAANS HUISTAAL V1 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye. *IAFRHL1* 2 AFRIKAANS HUISTAAL V1 (EC/NOVEMBER 2016) Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taalstrukture …
GRAAD 11 NOVEMBER 2016 AFRIKAANS HUISTAAL V1 afrikaans huistaal graad 11 vraestel 1
GRAAD 11 NOVEMBER 2017 AFRIKAANS HUISTAAL V1 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. *IAFRHL1* 2 AFRIKAANS HUISTAAL V1 (EC/NOVEMBER 2017) Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. …
GRAAD 11 NOVEMBER 2018 AFRIKAANS HUISTAAL V1
Graad 11 Afrikaans Huistaal Vraestel 1 Junie 2013 GDE, Ekudibeng Graad 11 Afrikaans Huistaal Vraestel 1 Memorandum Junie 2013 GDE, Ekudibeng Graad 11 Afrikaans Huistaal Vraestel 3 …
GRAAD 11 NOVEMBER 2019 AFRIKAANS HUISTAAL V1
AFRIKAANS HT GRAAD 11 Hierdie vraestel bestaan uit 12bladsye. GOO JOHANNESBURG GROEP AFRIKAANS HUISTAAL NOVEMBER 2011 VRAESTEL1 GRAAO 11 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 3. Beantwoord AL die vrae. 4. …
Eksamens - thutong.doe.gov.za afrikaans huistaal graad 11 vraestel 1
Huistaal GRAAD 11 TAAK 11.1: VRAESTEL 1 Deur: Hanneke Basson, Hoër Meisieskool Herschel TYD: 2 UUR PUNTE: 70 ALGEMENE INSTRUKSIES EN INLIGTING: 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings, naamlik: AFDELING A: LEESBEGRIP (30) AFDELING B: OPSOMMING (10) AFDELING C: TAAL (30) 2. Beantwoord AL die vrae. 3. Lees ALLE instruksies noukeurig deur. 4. Voorgestelde …