http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee

Tot alles in staat deur Hom wat my krag gee | …

Ek is tot alles in staat. Tog is die woorde ook weer ootmoedig. Paulus roem hier nie in homself nie, maar in die Here: deur Christus wat my krag gee. Ons sou ook kan vertaal: deur Christus wat voortdurend krag in my instort. Die apostel sê dus nie soseer dat hy sekere dinge self kan doen nie, maar dat hy in staat gestel is om sekere dinge, ja

Heuning :: ek is tot alles in staat

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

FILIPPENSE 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my

"Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee." Filipense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. Fil …

"Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee" Fil 4: 13 Voluit se lofprysing!

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my - NG

"Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee" Fil 4: 13 Voluit se lofprysing!

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die …

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4:13) Die begin en die einde van die geloof is liefde, en God is hierdie twee in n eenheid saamgevoeg.

"Ek is tot alles in staat deur Hom wat - Voluit …

ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee
Tot alles instaat. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. FILIPPENSE 4:13 AFR53 Wanneer ons dinge in ons eie krag en mag wil doen dan stuikel ons. Om in oorwinning te lewe, moet jy van die regte bron krag ontvang. Die Here lei ons in Sy woord en sê in Spr 3:6 ken My in al jou weë, dan sal Ék jou paaie gelykmaak.

Ek is tot alles in staat gemaak, deur Hom wat …

Jan 3, 2019 - Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Filippense 4:13 12) Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is

Ek is tot alles in staat gemaak, deur Hom wat …

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Masedonië, geen enkele gemeente behalwe julle n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie.

Tot alles instaat. Ek is tot alles in - Manna uit die

ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee
Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. AFR83: Afrikaans 1983 . Weergawe