http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Universiteit van kaapstad vereistes

University of Cape Town
APS van 30; Wiskunde geslaag op prestasievalk 4 (50-59%) en; Taal van onderrig en leer op Huistaalvlak geslaag op prestasievlak 5 (60-69%) EN taal van onderrig en leer op Eerste Addisionele Taalvlak geslaag op prestasievlak 5 (60-69%). Keuring vir BCom (Regte) word gedoen op die basis van die kandidaat se akademiese prestasie soos vervat in sy of haar Gr 11 en Gr 12 uitslae, asook n …
Universiteit van Wes-Kaapland - Wikipedia universiteit van kaapstad vereistes
( i) DANKBETUIGING Ek wil graag die volgende mense en instansies bedank sender wie hierdie tesis nie moontlik sou wees nie: Prof. R.H. Pheiffer, my studieleier, vir sy waardevolle
Universiteit van Kaapstad Toegangskonsultasies … universiteit van kaapstad vereistes
Om by die Universiteit Stellenbosch te kan studeer moet jy: Suid-Afrikaanse skoolstelsel: In besit wees van n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie, wat beteken dat jy minstens n 50% in elk van vier skoolvakke.
Studeer aan die Universiteit van Kaapstad, Suid …
Welkom by Universiteit Stellenbosch. Welcome to Stellenbosch University. Afrikaans English
Universiteit van Kaapstad - Wikipedia
Die Universiteit van Kaapstad of UK is n universiteit geleë in Kaapstad, Suid-Afrika. Dit is die oudste universiteit in Suid-Afrika en is een van die voorste onderwys- en navorsingsinstellings in Afrika. Die universiteit het sowat 23 500 ingeskrewe studente, waarvan ongeveer 20% buitelanders is. Die UK is volgens Times Higher Education die 103de beste universiteit ter wêreld en is in daardie kategorie die …
Studierigtings | Studies | NWU | Noordwes …
APS Score: The results obtained in four prescribed Designated – and two NSC subjects are used for the calculation of the APS Score. The results obtained in Life Orientation are excluded. 2 Taalvereiste: ‘n Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huistaalvlak of …
Mediese studie is nie perde koop nie | Maroela Media
Die Universiteit van Pretoria, byvoorbeeld, verwag in 2016 in die omgewing van 5 500 aansoeke waarvan minder as die helfte aan die akademiese vereistes sal voldoen. Uit hierdie groep word slegs 300 eerstejaarstudente jaarliks tot die kursus toegelaat.
Stellenbosch University
Geskiedenis en Algemene Inligting. Responsa Meridiana is ‘n studenteregstydskrif wat jaarliks uitgegee word o.l.v. die regsfakulteite van Stellenbosch Universiteit en die Universiteit van Kaapstad.. Die hoofdoel van hierdie publikasie is om aan voorgraadse regstudente die geleentheid te bied om artikels te publiseer sonder die strenge vereistes wat uiteengesit word deur kontemporêre
MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE
Die Universiteit van Pretoria, byvoorbeeld, verwag in 2016 in die omgewing van 5 500 aansoeke waarvan minder as die helfte aan die akademiese vereistes sal voldoen. Uit hierdie groep word slegs 300 eerstejaarstudente jaarliks tot die kursus toegelaat.
TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE
universiteit in die RSA), behou die Universiteit hom die reg voor om die volgende keuringsmodel# toe te pas, aan die hand van welke resultate oorweging aan kandidate se aansoeke verleen sal word. *NSS vereistes: ‘n Prestasie van “3” (40-49%) in drie vakke behaal ( waarvan een ‘n amptelike taal op Huistaalvlak) en ‘n “2” (30-
Skool vir Tale & Letterkunde, Universiteit Kaapstad
Skool vir Tale & Letterkunde, Universiteit Kaapstad Vereistes behels die volgende: • ’n MA (’n PhD word sterk aanbeveel) • ten minste drie jaar onderrigervaring in ’n tersiêre onderwysomgewing • ervaring van die onderrig van Afrikaans as Tweede/Derde Taal • vaardigheid in die aanbied van kursusse met ’n groot studentetal
Toelatingsvereistes 2011 4-5-2010 universiteit van kaapstad vereistes
APS score: The results obtained in four designated subjects and two NSC subjects are used in the computation of the APS score. The results obtained in Life Orientation are excluded. 2 Taalvereiste:ʼn Slaagsyfer van 50-59% (vlak 4) in die taal van leer en onderrig op Huistaal- …