http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wanneer om hoofletters te gebruik

Hoofletters en kleinletters wanneer om hoofletters te gebruik

Hoofletters wanneer na Jesus verwys word,of nie? - Herman Grobler Wanneer ‘n Bybelvertaler besig is om die Bybel te vertaal, word hy telkens gekonfronteer met vrae wat op die oog af maklik vanuit ons gevoel beantwoord kan word. Maar wanneer ons ‘n bietjie dieper dink is dit nie so eenvoudig nie. Wanneer moet hy hoofletters gebruik, en wanneer nie?

Maak dit self: Spesiale hoofletters

Die maklikste om te onthou is dat die naam of titel van die persoon aan wie die brief gerig word, met n hoofletter gespel word. Byvoorbeeld: Liewe Ouma; Geagte Meneer; Beste Oom; Wanneer ons egter n persoon se titel én naam/van gebruik, word die titel met n kleinletter gespel. Byvoorbeeld:

AFRIKAANS GR- 10 wanneer om hoofletters te gebruik

Leestekens en hoofletters : Wanneer gebruik ons hoofletters? Aan die begin van sinne. Eiename Leestekens: Punt, vraagteken, uitroepteken t aan die einde van stelsinne, vraagsinne en uitroepsinne. Komma t in lysies, voor sekere voegwoorde. Aanhalingstekens t direkte rede Woordvorming : Basis t kleinste vorm van die woord wat reeds betekenis weergee.

Leer jou studente aan hoofletters wanneer om hoofletters te gebruik

Ref A: 2E3F90605E734FC5815D544E0AB9C3EE Ref B: AMBEDGE0615 Ref C: 2021-01-18T20:35:24Z

Hoofletters wanneer na Jesus verwys word,of nie? - … wanneer om hoofletters te gebruik

Die volgende printables gee studente die geleentheid om te leer wanneer hoofletters gebruik word. Elke drukbare sluit 10 sinne in wat hooflettersfoute bevat, soos die eerste letter van n sin in kleinletters (wanneer dit gekapitaliseer moet word) sowel as behoorlike naamwoorde wat met kleinletters begin.

Hoofletters - Afrikaanse Forum

Hoofletters en kleinletters GRAAD 7 Naam: In hierdie les sal jy oefen wanneer om hoofletters en kleinletters te gebruik. • Hoofletters word altyd vir name gebruik. Dit kan name vir ons Opperwese wees, of mense, stories, diere, boeke, tydskrifte, rolprente, lande, hemelliggame, vakansiedae, politieke partye, dae van die week en maande

Het gebruik van te + infinitief (hele werkwoord

Wanneer jy klaar is, draai die letter om met die bopunt na bo. Gebruik die hamer om gids-gaatjies in die agterkant van die letter te kap. Plaas die portrethakie en skroefies in …

Beter Afrikaans - Aanspreekvorme

Om die naam van dae met outomatiese hoofletters uit te skakel, merk die vinkie Gebruik hoofletters van dae opsie. Om die regstelling per ongeluk deur die gebruik van hooflettersleutels uit te skakel, merk die vinkie Korrekte toevallige gebruik van cAPs LOCK-sleutel opsie. Gaan die relatiewe opsies hierbo aan om die hoofletters outomaties aan te

Hoe kan u outomatiese hoofletters in Outlook aan- …

1. Na werkwoorden zoals staan en lopen wanneer er tijdens het staan of lopen nog iets anders gebeurt. 2. Na een adjectief dat indirect iets zegt over het infinitief 3. Na bepaalde werkwoorden zoals proberen, vergeten, hopen en dergelijke 4. Na de woorden om, zonder, door, in plaats van, na, teneinde, voor en alvorens 5. Na het woord om, wanneer een bepaald doel wordt beschreven