http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wat beteken die woord kaffer

STORIES OOR DIE HERKOMS EN BETEKENIS VAN AFRIKAANSE …

wat beteken die woord kaffer
Die Woord sê "Lewe en dood is in die mag van die tong". GOD sê ook ons mag nie oordeel nie. Ons moet bid vir mekaar, want ons vyand is nie in vlees en bloed nie, maar teen al die bose magte in die lug. Die probleem is nie GOD se Skeppings werk nie, maar die bose mag wat van binne uit die persoon uit manifisteer. Oscar is maar net soos ons.

Synoniemen van Kaffer en ander woord for Kaffer

wat beteken die woord kaffer
Betekenis kaffer. Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord kaffer’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

Betekenis van die woord Kaffer. | theogoddefroy

Het woord kaffer komt van het Arabische woord "kafir" (Arabisch: كافر) hetgeen staat voor ongelovige of godslasteraar. Het wordt vaak met de benaming K-woord aangeduid. Het woord wordt in Afrika (vooral Zuid-Afrika) als een bijzonder kwetsend scheldwoord beschouwd. In het Nederlands betekent het woord kaffer overigens ook sukkel, domoor of lomperik.

Kaffer - Wikipedia

Kaffer Het woord kaffer komt van het Arabische woord "kafir" (Arabisch: كافر) hetgeen staat voor ongelovige of godslasteraar. Het wordt vaak met de benaming K-woord aangeduid. Het woord wordt in Afrika (vooral Zuid-Afrika) als een bijzonder kwetsend scheldwoord beschouwd. Degene die het gebruikt geeft openlijk blijk van racisme.

betekenis - Wikiwoordeboek - Wiktionary

wat beteken die woord kaffer
Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als ‘kaffer’, met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken.

(Coert) Wat beteken die volgende woorde - Staan …

wat beteken die woord kaffer
filosofiese woord van Egiptiese oorsprong (Hebreeus abrach) wat betekendie heilige woord, die geseënde naam’. Dit is gebruik deur die gnostiese wysgeer Basilides (130 v.C.). Volgens ander navorsing kon dit ontstaan het uit die samevoeging van Griekse letters wat gedien het om

Betekenis van kaffer - Galgje

wat beteken die woord kaffer
Vraag: "Wat beteken dit dat God almagtig is?" Antwoord: Die woord "almagtig" is afgelei van "omni" en dit beteken "alles" en "potent" beteken "mag." Soos met die eienskappe van alwetend en alomteenwoordig, kom dit daarop neer dat, indien God oneindig en soewerein is, wat ons wel weet Hy is, dan moet Hy ook almagtig wees.

kaffer - (scheldwoord) - etymologiebank.nl

Geen uitsondering nie en die woord "vroomheid". Dit verskyn in die Russiese taal as n poging om die Griekse ευσέβεια (Eusebius) vertaal, wat respek vir ouers, hoofmanne, broers en susters, dankie, uit vrees vir God, behoorlike houding teenoor alles wat n persoon voldoen aan in die lewe beteken.

Wat is de betekenis van Kaffer - Ensie

Kaffer. Kaffer - scheldnaam voor een cavalerist. Vermoedelijk verbastering van cavalerist (zie ook kafkaf) maar met de onderliggende betekenis van boer, lomperd, schooier. Kaffer is immers ook een Bargoens woord voor lompe pummel en die betekenis heeft het niet te danken aan de Kaffers van Zuid­Afrika.

Wat beteken die woord katestor in English with examples

kaffer zn. ‘lomperd, sufferd’ Vnnl. Caffers ‘leden van bepaalde negerstammen in Zuidoost-Afrika’ in die swarten ofte Caffres (ghenaemt) van t land van Mossambique en alle die custe van Aethiopia ende te landwaerts binnen, tot die Cabo de bona Esperança (‘Kaap de Goede Hoop’) [1596; WNT], ook caffers ‘ongelovigen (niet-moslims)’ [1641; WNT], Kaffers ‘leden van één bepaalde

Betekenis Kaffer

wat beteken die woord kaffer
kaffer zn. ‘lomperd, sufferd’ Vnnl. Caffers ‘leden van bepaalde negerstammen in Zuidoost-Afrika’ in die swarten ofte Caffres (ghenaemt) van t land van Mossambique en alle die custe van Aethiopia ende te landwaerts binnen, tot die Cabo de bona Esperança (‘Kaap de Goede Hoop’) [1596; WNT], ook caffers ‘ongelovigen (niet-moslims)’ [1641; WNT], Kaffers ‘leden van één bepaalde

Wat beteken dit dat God almagtig is? - …

Kaffer - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord.

STORIES OOR DIE HERKOMS EN BETEKENIS VAN AFRIKAANSE …

wat beteken die woord kaffer
Afrikaans (af) Etimologie Bekend sedert Middelnederlands (1240) as betekenisse, n afleiding van die werkwoord beteken(en) met die agtervoegsel -nisse.Die werkwoord self is uit Oudnederlands (10e eeu) bekend as beteikneda (geskryf as beceignedo).

kaffer betekenis en definitie

wat beteken die woord kaffer
Kaffer Het woord kaffer komt van het Arabische woord "kafir" (Arabisch: كافر) hetgeen staat voor ongelovige of godslasteraar. Het wordt vaak met de benaming K-woord aangeduid.