http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wat is n databasis

Tabel (database) - Wikipedia

tafel - die element wat die basiese inligting in n spesifieke formaat stoor (numeriese, teks, grafika, ens ); versoek - n ruilmiddel om verwante items, ander databasisse, of programme derde party; vorm - indiening van inligting of data in gebruikersvriendelike vorm; Verslag - vertoon die verwerkte resultate;

database | Definition, Types, & Facts | Britannica

A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system.Where databases are more complex they are often developed using formal design and modeling techniques.. The database management system (DBMS) is the software that interacts with end users, applications, and the database itself to capture and analyze the data.

Die FINRA BrokerCheck Databasis - CHALIZED.COM

A database is an organized collection of data, generally stored and accessed electronically from a computer system. Where databases are more complex they are often developed using formal design and modeling techniques.

Wat is ’n databasis? | Mind Map

As twee boere wat op die stelsel geregistreer is, vee by mekaar koop, word die vee van die verkoper na die koper se stelsel oorgedra en hoef die koper slegs die vee in ‘n kudde en ’n kamp te allokeer. Die verkoper se brandmerkbesonderhede verskyn ook vir kruisverwysing wanneer die …

Databasis - Wikipedia

2. N Interkonneksiemodule wat bestaan uit n datadiens wat via ODBC bedien word vir MySQL en SQL Server 2003 wat die ontplooiing van die inligting in die kadastrale rekord in die Manifold GIS-omgewing moontlik maak, sowel as die funksionaliteit om die tab-bestuurstelsel op te …

What Is a Database | Oracle

n Databasis is n versameling inligting met n vasgestelde struktuur wat data genoem word. Alhoewel enige versameling inligting n databasis genoem kan word, is die term ontwikkel om spesifiek na n gerekenariseerde struktuur te verwys.

Databasis (‘Database’)

Het is bij de meeste relationele databases mogelijk om triggers aan te brengen. Zon trigger zorgt ervoor dat op het moment dat er in een tabel een wijziging optreedt (record wijzigen, record verwijderen, record toevoegen) er een script (bijvoorbeeld SQL ) of computerprogramma (bijvoorbeeld RPG ) aangeroepen wordt dat controles uitvoert of meer

Database - Wikipedia

Vrijwel ieder cms, forum of blog maakt gebruik van een database (of databank). Gelukkig nemen veel (open source en commerciële) softwarepakketten en controlepanelen je een heleboel handelingen met een database uit handen. Toch is het zeker niet verkeerd om je een beetje te verdiepen in databases.

sys.databases (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs

A database is an organized collection of structured information, or data, typically stored electronically in a computer system. Databases range from relational to cloud databases. Learn everything you need to know about database and how it can help your business.

databasis - definisie - Afrikaans

Spreek uit als: daa-taa-bees. Een verzameling gegevens (ook wel data genoemd), zoals een adressenbestand of klantgegevens van een bedrijf, die is opgeslagen in het geheugen van de computer.Een database bestaat uit afzonderlijke records, die …

Wat is database? | SeniorWeb

Waarvoor databasis-aktiwiteite nuttig is: om ’n kollaboratiewe versameling webskakels, boeke, boekresensies, vaktydskrifverwysings, ensovoorts te skep om werk soos foto’s, plakkate, webwerwe en gedigte wat deur studente gedoen is vir eweknie-kommentaar en -evaluering beskikbaar te stel Hoe om ’n databasis-aktiwiteit by te voeg

Lys jou vee op internet-databasis en genereer self
wat is n databasis

Database, also called electronic database, any collection of data, or information, that is specially organized for rapid search and retrieval by a computer. Databases are structured to facilitate the storage, retrieval, modification, and deletion of data in conjunction with various data-processing operations.