http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wat is rekenaartoepassingstegnologie

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE – HS Calllies

wat is rekenaartoepassingstegnologie

rekenaar nie wat om te doen nie Verwerking (Processing) •die interne proses waar die rekenaar data verwerk sodat wat jy versoek het kan gebeur (bv. sortering, soek iets op rekenaar) Afvoer (Output) •wat die rekenaar vir jou teruggee na die verwerking. Gewoonlik sagte afvoer op skerm of harde afvoer op printout Stoor (Storage) •om die afvoer permanent te bêre stoor jy dit op n

REKENAARTOEPASSINGS- TEGNOLOGIE

wat is rekenaartoepassingstegnologie

Enigiemand wat rekenaartoestelle "on-the-go" gebruik dus almal met n slimfoon Onderneming gebruiker n Onderneming (Enterprise) is n maatskappy wat honderde of duisende werknemers het - elke gebruiker in so maatskappy is n ondernemingsgebruiker Redes vir gebruik van IKT Meer Effektief, Akkuraat & Betroubaar as mense Meer werk in minder tyd, maak nie foute nie, raak nie moeg nie, …

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (RTT) - Oranje

wat is rekenaartoepassingstegnologie

Rekenaartoepassingstegnologie sal die leerder in staat stel om bemarkbare vaardighede onder die knie te kry in ‘n inligtingsbewuste wêreld waarin ons lewe. Hoewel RTT gebaseer is in die Inligtings Tegnologie en Rekenaar Wetenskap sub-veld is dit tog aan …

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE. Praktiese …

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) is vanaf gr. 10 ‘n keusevak. Die vak het twee dele: teorie en prakties. In die teorie-gedeelte word die rekenaar met al sy dele bestudeer en leer die leerders ook van rekenaarvirusse, rekenaarsekuriteit en foutopsporing.

REKENAAR TOEPASSINGS TEGNOLOGIE BREINKAARTE

MAG 23 6 02 X 1023 WAT N BASIESE MEETEENHEID IN CHEMIE IS Rekenaartoepassingstegnologie Graad 10 12 en May 10th, 2018 - SUPERFICIALLY ONE UNION LOOKS VERY MUCH LIKE ANOTHER SO WHY THE SAOU The SAOU is a teachers’ union dedicated to the highest Christian norms and values of service delivery REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

Vakke – Hoërskool Centurion

om die apartheidskurrikulum wat ons geërf het, te hervorm. Sedert die aanvang van demokrasie het ons gepoog om die kurrikulum op die waardes deur die Grondwet (Wet No. 108 van 1998) geϊnspireer, te skoei. Die Aanhef van die Grondwet verklaar die doelstellings van die Grondwet soos volg: • Die verdeeldheid van die verlede te heel en ’n samelewing gegrond op demokratiese waardes

Graad 9 Vakkeuse Inligting: REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE …

Rekenaartoepassingstegnologie. [(SBA = 25%; PAT = 25% + Finale Eksamen = 50% met n finale punt van 100%)]. Wat weet mense oor die impak van selfone op die gemeenskap? Onthou dat vrae wat een antwoord het of vrae waar mense opsies het om van te kies, die maklikste is om te verwerk. Vraelyste is gewoonlik makliker om te interpreteer wanneer daar gebruik gemaak word van opskrifte en

Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring

Rekenaartoepassingstegnologie. [(SBA = 25%; PAT = 25% + Finale Eksamen = 50% met n finale punt van 100%)]. Wat weet mense oor die impak van selfone op die gemeenskap? Onthou dat vrae wat een antwoord het of vrae waar mense opsies het om van te kies, die maklikste is om te verwerk. Vraelyste is gewoonlik makliker om te interpreteer wanneer daar gebruik gemaak word van opskrifte en

Rekenaartoepassingstegnologie Graad 10

6 Rekenaartoepassingstegnologie PAT Graad Inhoudsopgawe (outomaties ingevoeg) Inleiding Liggaam (Inhoud) Gevolgtrekking Bronnelys (outomaties ingevoeg) Webblad (HTML) Al die dokumente wat jy versamel, moet in toepaslike lêergidse gestoor word. Die dokumente en lêergidse moet sinvolle lêername hê en op so n manier georganiseer word dat dit maklik is om te navigeer en inligting te vind.

REKENAARTOEPASSINGS- TEGNOLOGIE

• Voetgangers wat die pad oorsteek sonder enige aanduiding van n voetgangeroorgang. • Hoë ongeluksone omdat padmerke nie duidelik is nie. • Snelheidsperkborde beskadig/verwyder. • Verkeersbeamptes wat onverwags uit die niet verskyn om n bestuurder te stop vir lukraak kontroletoetseHulle. moet meer sigbaar wees omdat

What Is Rekenaartoepassingstegnologie - Joomlaxe.com

On this page you can read or download what is rekenaartoepassingstegnologie in PDF format. If you dont see any interesting for you, 2.1 Formaat van vraestelle. 4 omvang van die inhoud wat in die graad 12 Seniorsertifikaat (SS) -eksamen in. Filesize: 526 KB; Language: English; Published: December 9, 2015; Viewed: 1,921 times; REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE . Bladsy 1. Inleiding 3 2

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE: VRAESTEL 1 LEES …

1.1.2 n Reeks handelinge/sleuteldrukke wat n gebruiker skep en opneem om herhalende take e t outomatiseer om tyd te bespaar. B. spioenware 1.1.3 n Nutsprogram wat meer bergruimte beskikbaar maak. C. AUP 1.1.4 Sagteware wat sonder jou toestemming afgelaai word wanneer jy po die internet is en jou dan bombardeer met ongewenste inligting.

REKENAAR TOEPASSINGS TEGNOLOGIE BREINKAARTE

Om Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) as vak te kies, was een van die beste keuses wat jy kon maak! Dit is ’n opwindende vak, en jy sal die vaardighede wat jy hierin gaan aanleer, vir die res van jou lewe kan gebruik – ongeag watter beroep jy eendag gaan volg. Die vak kan selfs vir jou deure na sekere beroepe oopmaak.

What Is Rekenaartoepassingstegnologie - Joomlaxe.com

wat is rekenaartoepassingstegnologie

assessering van leerderprestasie wat van toepassing sal wees op openbare en onafhanklike skole, te bepaal. 1.3 Algemene doelwitte van die Suid-Afrikaanse Kurrikulum (a)Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R-12 Die vorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede en waardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat

Rekenaars, deel van jou lewe Graad 10 - Study Opportunities

Rekenaartoepassingstegnologie. Wat is Rekenaartoepassingstegnologie? Dit is die studie van die geïntegreerde komponente van ‘n rekenaarstelsel (apparatuur en programmatuur) en die praktiese tegnieke om dit effektief te kan gebruik en aan te wend om daaglikse probleme mee op te los. In Rekenaartoepassingstegnologie sal ‘n leerder: