http://linnalannuoret.fi/

Valikko
×
Logo Setlementtitalo

Wat is transaksionele teks

Graad 10 - Afrikaans-Afrikaans
Hierdie bladsy bevat raad en ’n paar wenke wat kan help met die skryf van ’n goeie artikel. Spring gerus weg en dra by. Dis nie so erg as jy foute maak nie, want dit kan (en behoort) later reggestel te word; daar is altyd Wikipediane wat bereid is om hand by te sit.

INTERMEDIÊRE FASE GRAAD 6 NOVEMBER 2016 AFRIKAANS …
aspekte van skryf en aanbied van opstelle en transaksionele tekste vir Afrikaans Dit is ook ’n poging om standaardisering te bewerkstellig en om verwarring wat mag bestaan, uit die weg te ruim. Die studiegids poog voorts om bekwame, veelsydige • Hou die spesifieke reëls van die teks wat jy skryf in gedagte. 6 Hersiening, redigering

Wikipedia:Wenke vir die skryf van ’n goeie artikel
opstelle en transaksionele tekste vir Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Tale en die assessering daarvan • Hou die spesifieke reëls van die teks wat jy skryf in gedagte. • Lees jou eerste poging krities deur en skenk aandag aan: Gepaste beskrywende woorde,

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3 (ECISEPTEMBER 2018)
Oefening om kinders te leer hoe om ‘n Opstel en ‘n Transaksionele Teks te skryf. Die toets kan 3 keer oor geskryf word en elke keer kan ‘n ander Onderwerp gekies word. Dit leer die kinders ook dat daar vir Spelling en Kreatiwiteit gekyk word.

TAAK 6 : Opstel en Langer transaksionele tekste
wat is transaksionele teks
Start studying Transaksionele teks. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Skryfformaat: Onderhoud - Blogger
wat is transaksionele teks
Assesseringsrubriek: TRANSAKSIONELE SKRYFSTUKKE 25 punte Kode 7 Uitmuntend 80 – 100% Kode 6 Verdienstelik 70 – 79% Kode 5 Beduidend 60 – 69% Kode 4 Voldoende 50 – 59% Die teks is meestal samehangend wat inhoud en idees betref Uitbreiding kom voor en besonderhede ondersteun die onderwerp Bewyse van beplanning en/of

AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 10, 11 & 12 2020 …
wat is transaksionele teks
4 AFDELING B: Transaksionele teks VRAAG 2 Kies EEN onderwerp en skryf 120 – 140 woorde daaroor. Skryf die nommer en die opskrif van die teks wat jy kies, bo-aan jou skryfstuk neer. 2.1 Ontwerp ‘n plakkaat van jou gunsteling skoolvak. (10) Jou plakkaat moet die volgende bevat: ‘n Opskrif

Assesseringsrubriek: TRANSAKSIONELE SKRYFSTUKKE
wat is transaksionele teks
Wat die leerder dink julle skool unieke maak. Sy/ haar toekomsplanne. OF 2.4. Jou beste vriend het gesterf aan ‘n oordosis dwelms en jy is gevra om ‘n HULDEBLYK te doen by sy / haar begrafnis. Skryf oor dinge soos: Wat julle vriendskap spesiaal gemaak het. Dinge wat jou vriend / vriendin in sy / …

GRAAD 6 NOVEMBER 2014 AFRIKAANS HUISTAAL V3
AFDELING C: KORT TRANSAKSIONELE TEKS VRAAG 3 Kies EEN onderwerp en skryf 80-100 woorde daaroor. Skryf die nommer en die opskrif van die teks wat jy kies, bo-aan jou skryfstuk neer. 3.1 ADVERTENSIE Jou sportklub moet van ’n klomp toerusting ontslae raak. Ontwerp ’n ADVERTENSIE waarin jy die toerusting wat julle wil verkoop

Graad 5 - Opstel en Transaksionele Teks - Oefening Toets
AFDELING B: Transaksionele Teks (10 punte) 2. Beantwoord EEN vraag uit elke afdeling. 3. Nommer elke skryfstuk soos wat dit in die vraestel genommer is bv. 1.1 indien jy die onderwerp gekies het. 4. Skryf netjies en leesbaar. 5. Beplan jou werk voordat jy begin skryf (bv. kopkaart, sleutelwoorde). 6. Skenk aandag aan spelling en sinskonstruksie. 7.

VRAESTEL 3: SKRYF: OPSTEL EN TRANSAKSIONELE TEKSTE
wat is transaksionele teks
4 AFDELING B: Transaksionele teks VRAAG 2 Kies EEN onderwerp en skryf 120 – 140 woorde daaroor. Skryf die nommer en die opskrif van die teks wat jy kies, bo-aan jou skryfstuk neer. 2.1 Ontwerp ‘n plakkaat van jou gunsteling skoolvak. (10) Jou plakkaat moet die volgende bevat: ‘n Opskrif

Afrikaanse Aflaaibare Materiaal vir Graad 4! ~ Mr. …
wat is transaksionele teks
Start studying Transaksionele teks. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Transaksionele teks Flashcards | Quizlet
Langer transaksionele teks (30) AFDELING C: Kort transaksionele teks (20) 2. Beantwoord EEN vraag uit ELKE afdeling. 3. Skryf in die taal wat jy geassesseer word. 4. Begin ELKE afdeling op h NIJWE bladsy. 5. Jy moet jou skryfstuk beplan, redigeer en proeflees. Gebruik byvoorbeeld h kopkaart of n vloeidiagram of sleutelwoorde. Doen die beplanning