+358 44 7351 232

+358 44 7351 232

Lapsi- ja nuorisotyö

Omia vahvuuksia korostaen

Setlementti Linnalan Nuorten toiminnoissa lapset ja nuoret osallistuvat toimintoihin omista vahvuuksista lähtien. Toiminnassa pidetään huolta itsestä ja muista, arvostetaan erilaisuutta ja tehdään yhdessä.

Oman erityisyyden oivaltamisen ja terveen itsetunnon perustana on nuoren arvostaminen ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä.

tyttoja
Monitoimitalo Lapsia

Monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille

Lapsi- ja nuorisotyön toimintamme kirjo on monipuolinen ja toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset lapset ja nuoret.

Setlementti Linnalan Nuoret järjestäää lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa esimerkiksi erilaisissa kerhoissa, ryhmissä ja leireillä. Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään paikallisten tarpeiden mukaan setlementeissä eri puolilla Suomea, sekä erilaisissa käynnissä olevissa kehittämishankkeissa.

Tukea elämän eri tilanteisiin

Tervetuloa Aurinkoa Paivaasi

Nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.

Avoimeen toimintaan jokainen voi tulla omana itsenään viettämään aikaa yhdessä tai vain rauhoittumaan ja juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa. Ennaltaehkäisevällä nuorisotyöllä tuetaan turvallista ja terveellistä kasvua nuoren omista tarpeista käsin.

Erityisnuorisotyön työmuodot ja osaavat, moniammatilliset työntekijät auttavat silloin, kun nuoren omat voimavarat ovat vähissä ja tarvitaan pitkäjänteisempää ja yksilöllisempää tukea.

Haluatko tukea lapsia ja nuoria?

Tervetuloa mukaan Linnalan Nuorten toimintaan!

kadet

Jos olet kiinnostunut Savonlinnassa tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä, haastankin sinut mukaan toimintoihimme.

Kasvavat toimintomme tarvitsevat jatkuvasti lisää vapaaehtoisia, voit myös liittyä yhdistyksemme jäseneksi.