+358 44 7351 232

+358 44 7351 232

Savonlinnan malli

Sinnuu varten

Savonlinnan malli - sinnuu varten

Savonlinnan malli on kehittämisen pilottihanke, jonka tarkoituksena on kehittää moniammatillisesti yhteistyössä uudenlaisia työvälineitä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja hänen lähiyhteisönsä kohtaamiseen ja palveluohjaamiseen, olemassa olevien hyvien työmuotojen ja käytänteiden rinnalle.

Palveluohjausta kehitetään kolmannen sektorin lähtökohdista laajassa yhteistyössä kaikkien palveluntarjoajien kanssa.

Slnmalli Logo Linna Mustatorni
Logo Setlementtitalo

Miksi kannattaa olla mukana?

Palveluohjaajiemme tapaaminen on helppoa ja vaivatonta, soitto tai Whatsapp- viesti riittää – nopean toiminnan joukkomme sopivat tapaamisen suoraan nuoren tai hänen lähipiirinsä kanssa. Tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuutta hoitaa asioitaan yhdestä paikasta, yhden ihmisen kanssa, enää ei tarvitse kiertää useita paikkoja ja tuskastua monimutkaisiin rakenteisiin.

Palveluohjaajamme ovat tavattavissa myös yhteistyökumppaniemme tarpeiden mukaisesti kouluilla, työpajoilla, kuntouttavan työtoiminnan yksiköissä ja monitoimitalolla, kaikissa niissä paikoissa, joissa meitä tarvitaan, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Tuemme elämän nivelvaiheissa: Jeesimme koulun loppuessa, työpaikkojen etsimisessä, yrittäjyysasioissa tai muissa elämän haastavissa tilanteissa.

Teemme yhteistyötä opinnollistamisasioissa Valo-valmennuksen kanssa ja osaamisen tunnistamisen kautta pyrimme etsimään asiakkaille paikkoja, jossa heidän jo olemassa olevaa osaamistaan voidaan tunnistaa ja hyödyntää työllistymisessä.

Mallista apua kaikille

Anne Tamara Katusovittelukoulutus

Pilotin tarkoituksena on luoda uudenlainen toimintamalli kolmannelle sektorille yhteistyössä kaikkien nuorta koskettavien verkostojen kanssa, joka on jatkossa työvälineenä nuorisotyössä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja heidän lähipiirinsä elämässä. Toimintaa ei ole sidottu vain nuorille, vaan tuemme myös lasten ja nuorten lähipiiriä yhteisöllisesti.

”Myö ollaan yksi työkalu isossa työkalupakissa, josta kaikki tarvitsevat voivat saada välineitä työhönsä.”

Yritysyhteistyö

Luomme yritysyhteistyöverkostoa, jonka kautta työllistyminen avoimille työmarkkinoille helpottuisi. Olemme tukemassa myös yrittäjiä, jotka ovat valmiita ottamaan yritykseensä uusia työkokeilijoita tai palkkatuettuja työntekijöitä ja auttamassa prosessia alkuun.

Vientituote

Savonlinnan malli on nimensä mukaisesti kehittämisen pilottihanke, joka on kaikkien Savonlinnalaisten yhteinen vientituote muualle Suomeen. Mukaan kehittämään olemassa olevia palveluita tarvitaan meitä kaikkia: kuntalaisia, elinkeinoelämää, kolmatta sektoria, sekä viranomaistoimijoita. Uudistukset mallinnetaan valtakunnallisiksi.

Linnalannuoret Logo Sloganilla 800