+358 44 7351 232

+358 44 7351 232

Mikä ihmeen Setlementti?

Setlementtityön missio, visio ja arvot

Missio

Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara!

Setlementtityön peruskivi on tahto turvata eri taustoista tulevien, erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten oikeus hyvään elämään heidän kaikissa elämäntilanteissaan.

Parhaiten se onnistuu kannustamalla jokaista yksilöä ja yhteisöä löytämään omat voimavaransa.

Linnalannuoret Logo Sloganilla 800
kadet

Visio

Haastamme kaikki suomalaiset työhön paremman yhteiskunnan puolesta!

Herätämme kansalaiset ja päättäjät paikallisesti ja valtakunnallisesti keskusteluun ja toimintaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Toimimme tiennäyttäjänä kehittämällä aktiivisesti uusia tapoja, teemoja ja ohjelmia edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Arvot

Rohkeus ja luottamus

Paikallisuus ja yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Linnalannuoret Logo Sloganilla 800

Tule mukaan toimintoihin tai liity jäseneksi

Yhdessä olemme enemmän

Jos olet kiinnostunut Savonlinnassa tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä, haastankin sinut mukaan toimintoihimme. Kasvavat toimintomme tarvitsevat jatkuvasti lisää vapaaehtoisia, voit myös liittyä yhdistyksemme jäseneksi.

Linnalan Nuoret ry
Toiminnanjohtaja Rikhard Blomerus

Rikhard Blomerus Juuso Jalkanen Mina Autan