+358 44 7351 232

+358 44 7351 232

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä

Setlementti Linnalan Nuoret ry

Yhteystiedot

Osoite:

Setlementti Linnalan Nuoret ry

Kämmekänkatu 2

57220 Savonlinna

Muut yhteystiedot:

puh. 044 7351 232

toimisto@linnalannuoret.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri ja jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin lisätään vain asiakassuhteen ylläpidon, tiedotuksen, sekä asiakaspalvelun kannalta tarpeelliset tiedot.

Laskutustietoja kerätään, mikäli toimintaan kuuluu osallistumismaksu.

Jos asiakas on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan myös huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein.

Rekisterin sisältämät tiedot

Osallistujista kerätään seuraavia tietoja; nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut toiminnassa erityisesti huomioitavat asiat. Lisäksi laskutusta varten osoitetiedot sekä mahdollisesti henkilötunnus.

Tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asianomaiselta itseltään saaduilla tiedoilla.

Asiakas täyttää ilmoittautumislomakkeeseen tiedot ilmoittautuessaan toimintaan.

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot tuhotaan viimeistään kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

Rekisterin suojaus:

Laitteet, joilla tietoja käsitellään ovat suojattu salasanoilla ja käyttäjätunnuksilla. Laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla henkilöillä ei ole vapaata pääsyä.

Kaikki fyysinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa, joihin on kulkuoikeus vain valituilla henkilöstön jäsenillä.

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus nähdä hänestä tallennetut tiedot ja tarvittaessa muuttaa niitä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, niiltä osin kuin asiakassuhteeseen, laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvät säännökset tämän mahdollistavat.

Henkilön on mahdollista esittää pyyntö tietojensa luovuttamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta ottamalla yhteyttä Setlementti Linnalan Nuoret ry:n toimistoon. Pyynnön esittäjää voidaan tarvittaessa vaatia todentamaan henkilöllisyytensä.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa

Mahdollisesta tietovuodosta ilmoitetaan välittömästi tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille.

Linnalannuoret Logo Ilmanslogania 800